Koncepcje 
Koncepcje wykonujemy na podstawie ustalonego indywidualnie programu funkcjonalno użytkowego. Zakres projektu koncepcyjnego zazwyczaj obejmuje opracowanie dokumentacji zawierającej plan zagospodarowania, rzuty poszczególnych kondygnacji, elewacje oraz widoki perspektywiczne. Projekt koncepcyjny ma za zadanie zobrazować planowaną inwestycję, umożliwić inwestorowi skuteczną realizację własnych oczekiwań i wizji dotyczących  przyszłej inwestycji , ustalić w sposób wyczerpujący możliwości i potencjał inwestycyjny terenu.

 

Pozwolenie na budowę 

Realizujemy pełno branżowe projekty budowlane z uzyskaniem prawomocnych pozwoleń na budowę oraz wszelkich koniecznych dokumentów formalno-prawnych tj. map do celów projektowych, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, technicznych warunków przyłączenia, uzgodnień projektów branżowych, decyzji o wycince zieleni, pozwoleń wodno-prawnych, opinii ZUDP, decyzji zatwierdzających prace i dokumentacje geologiczne, opinii rzeczoznawców BHP, sanepid i p. poż.  i innych w zależności od potrzeb.

Doradztwo

W ramach doradztwa oferujemy pomoc w wyborze optymalnej lokalizacji dla planowanej inwestycji. Wykonujemy raporty inwestycyjne, w których przedstawiamy analizy wskazanych terenów dla inwestycji  pod kątem możliwości ich realizacji w odniesieniu do sytuacji planistycznej, w doniesieniu do przyległej infrastruktury technicznej oraz pod kątem dodatkowych, niestandardowych kosztów realizacji. Takie opracowanie już we wczesnej fazie i często przed planowanym zakupem terenu daje pogląd na temat potencjalnych zagrożeń utrudniających lub uniemożliwiających realizację inwestycji.

 

Inne

Na zlecenie inwestora wykonujemy również szeroki zakres usług będących w zakresie działalności biura architektonicznego tj. projekty wykonawcze, warsztatowe,  inwentaryzacje budynków i innych obiektów budowlanych, inwentaryzacje zieleni, nadzory autorskie itp.